Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Photo’s by Fleur Maartje.
 2. Bij afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken. 
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Photo’s by Fleur Maartje worden aangepast.

 

2. Reportages

 

 1. Een reportage staat pas vastgelegd op het moment dat u een bevestiging heeft gekregen dit betekend een whatsapp met de volgende informatie: Datum, tijd, kostenafspraak, locatie en algemene voorwaarden.
 2. kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Photo’s by Fleur Maartje is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
 3. De aanlevering van de foto's gaat via Pixieset meer informatie hierover vind u op de website bij: aanlevering foto's. (let op u heeft recht op de hoeveelheid foto's die in uw pakket zitten) ( echter heeft u wel een vrije keuze uit vele beelden van uw reportage) (extra foto's zijn 9,95 per stuk)
 4. Uit iedere reportage  wordt een selectie van foto’s / video's gemaakt. Photo’s by Fleur Maartje zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s/video's, zodat de stijl van Photo’s by Fleur Maartje vastligt in de reportage. U kunt op geen enkele wijze beroep doen op foto’s die volgens Photo’s by Fleur Maartje niet geschikt zijn om te tonen.
 5. Alle onbewerkte foto's worden maximaal 6 weken bewaard daarna worden deze vernietigd.
 6. Indien de reportage op locatie is dient alles gereed te zijn om direct te kunnen beginnen. Wanneer dit niet het geval is kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
 7. Bewerkte Foto’s en Video's worden door Photo’s by Fleur Maartje maximaal 2 maanden actief bewaard. Daarna is het niet meer mogelijk na bestellingen te doen. (Onder nabestellingen vallen alle soorten wanddecoratie en fotoboeken.) De nabewerkte beelden worden nog wel bewaard op een externe locatie zodat u bij nood beroep kunt doen op deze foto's.
 8. Bij de reportages gelden er geen maximum aantal foto's. Het minimum aantal foto's dat u zult ontvangen is altijd 15 foto's. 
 9. Bij een slechte weersvoorspelling wordt er maximaal een halfuur voor de buiten shoot besloten of het doorgaat. Bij regen ( ook miezer regen) gaat de fotoshoot niet door en wordt deze kosteloos verplaatst. 
 10. Foto's blijven altijd in bezit van Photo's by Fleur Maartje. Specifiek bij agrarische fotografie betekend dit dat de foto's verkocht mogen worden door photo's by Fleur Maartje aan derden. Dit recht kunt u afkopen bij de fotoshoot.
 11. Reiskosten zijn niet verwerkt in de prijs en bedragen 0.41 cent per km gerekend vanaf studiolocatie. Of bij een reistijd langer dan 5 uur rijden worden eventuele vlieg kosten en auto huur in rekening gebracht.

 

3. Betaling,Levertijd & Klachten

 1. U ontvangt alle foto’s binnen max. 20 werkdagen tenzij in overleg van te voren anders is aangegeven. 
 2. Bij bruiloften wordt er een aanbetaling van 25% gevraagd indien deze niet binnen 2 weken wordt voldaan komt de bruiloft reservering te vervallen.
 3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn krijgt u eenmaal een herinnering. Is deze na 14 dagen nog niet voldaan ontvangt u een nieuwe rekening met 25 euro betalingsboete.
 4. Voor producten als fotoboeken etc. is Photo’s by Fleur Maartje afhankelijk van de levertijd van derden. Daardoor geldt er een aangepaste levertijd. 
 5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
 6. reportages worden nog maximaal 3 maanden na afleveren bewaard door photo's by Fleur Maartje hierna kunt u hier geen beroep meer op doen! (onbewerkte beelden kunt u nooit beroep op doen)
 7. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Photo’s by Fleur Maartje te worden vermeld. 
 8. Photo’s by Fleur Maartje heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. 
 9. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Photo’s by Fleur Maartje.
 10. Photo’s by Fleur Maartje is aangemeld bij de KOR (de kleine ondernemers regeling) dit houdt in dat er geen btw boven op het factuurbedrag komt. Voor bedrijven houdt dit ook in dat er geen belasting terug gevraagd kan worden.
 11. Het annuleren van de reportage dient minimaal 7 dagen van te voren schriftelijk gedaan te worden. Indien de annulering binnen deze 7 dagen plaats vind wordt er €75,- in rekening gebracht.  
 12. Alle genoemde prijzen op de website en fotoproducten zoals wanddecoratie, fotoboeken en afdrukken zijn zonder btw. De btw wordt pas op de factuur meegerekend.

 

4. Auteursrechten & Publicaties

 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan Photo’s by Fleur Maartje toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Photo’s by Fleur Maartje. 
 2. Wanneer u een shoot boekt gaat u automatisch akkoord met het publicatierecht.
 3. Photo’s by Fleur Maartje mag de foto’s en video's ten aller tijden naar eigen inzicht gebruiken en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Photo’s by Fleur Maartje is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar. Mocht u hier toch bezwaar op willen maken kan dat middels een geschreven verklaring. alvorens de reportage plaats vindt. Of wanneer een foto geplaatst is. 

 

 

KVK: 80095216

E-mail:info@photosbyFleurMaartje.nl

Tel: 06 101 20 478


Contact opnemen?